ProSurvey - kontaktný formulár / podrobnosti k výskumu


Club Business Intelligence, o.z sa venuje vedecko-odbornej, publikačnej a výskumnej činnosti a združuje ľudí z viacerých vedeckých oblastí. Služba Prosurvey je pre našich členov, ktorými sa môžete takto stať. Je učená pre výskumníkov a vedeckých pracovníkov, ktorým ju umožňujeme v danom rozsahu využiť. Poskytneme našu pomoc a znalosti z tejto problematiky, ktoré máme.

Formulár slúži na to, aby sme sa s vami mohli skontaktovať. Položené otázky nám vytvoria predstavu o výskume a budeme môcť presnejšie reagovať a poradiť Vám.


Dotazník obsahuje 7 otázok.* 1.
* 2. Téma resp. názov výskumu (stačí orientačne):

3. Môžete uviesť organizácie v ktorých budú výsledky výskumu predkladané. Pomôže to poradiť na základe rôznych skúseností a požiadaviek.
* 4. Uveďte minimálny odporúčaný počet respondentov, ktorí zodpovedajú dotazník:

Do tohto pola možu byť vložené iba čísla.

* 5. Spôsob zberu dotazníkov, ktorý pre respondentov preferujete použiť:
  áno nie
Iba papierová forma otazníkov (respondenti nemajú e-mail)
Online zber dotazníkov (mám všeobecné e-mailové adresy organizácií)
Online zber dotazníkov (mám e-mailové adresy konkrétnych respondentov)
Kombinácia papierových a online dotazníkov
Chcem uzatvorený výskum (pre konkrétnych vybraných respondentov ktorí majú vlastný e-mail)
Chcem otvorený výskum (pozvánky na vyplnenie dotazníka pošlem sám/sama cez svoj e-mail, sociálne siete a pod.)
Mám už zozbierané vyplnené papierové dotazníky
HelpTreba mať na pamäti že pri odborných výskumoch respondentov nehľadáme. Výskumník musí vedieť kde respondentov nájde, nakoľko sú to veľmi špecifické skupiny respondentov.
* 6. Doba na realizáciu výskumu (do kedy potrebujete mať výsledky):

7. Tu možete pripojiť prvý návrh dotazník v textovej forme. Ak ho ešte nemáte pripravený pošlite ho čím skor na adresu vyskum@prosurvey.sk. Pozrieme ho a prekonzultujeme s vami.

Odoslať súbory